Användarvillkor

1. Syfte och användning. Shen Yun Performing Arts, en ”nonprofit organization” äger denna webbplats. Det huvudsakliga ändamålet är att informera om Shen Yuns föreställningar och övriga aktiviteter. Ingen annan användning är tillåten. Vi erbjuder kostnadsfri användning för att göra information om Shen Yun Performing Arts tillgänglig. Vi vill här klargöra för besökare vilka bestämmelser som gäller vid användning.

2. Varumärken. Alla varunamn, varumärken, servicenamn, logotyper och varutyper på den här webbplatsen ägs av Shen Yun Performing Arts. Användning är bara tillåten i samband med ägarens produkter och tjänster, övrig användning kräver ägarens skriftliga godkännande.

3. Upphovsrätten till allt material på webbplatsen ägs av Shen Yun Performing Arts. Inget material på webbplatsen får återges, lagras, ändras eller spridas utan skriftlig tillåtelse. Tillåtelse kan begäras hos vårt kontor med hjälp av kontaktformuläret på webbplatsen.

4. Godkänd användning.
Säkerhet. Det är förbjudet att bryta eller försöka bryta mot säkerhetsbestämmelserna på denna webbplats, inklusive och utan undantag:
         1. försök att undersöka, skanna eller testa sårbarheten hos ett system eller nätverk, eller bryta mot åtgärder för säkerhets- eller äkthetsbevis utan giltigt godkännande.
         2. förfalskning av en TCP/IP-paketheader eller annan del av headerinformationen i ett e-mail eller meddelande till en nyhetsgrupp; eller
         3. stöld av hela eller delar av webbplatsens innehåll, radering eller förändring av innehållet, eller länkning till sidan utan särskild skriftlig tillåtelse från oss.
         4. användning av falskt lösenord eller ett som tillhör annan användare, eller åtkomst till data som inte är avsett för användaren, eller inloggning på server eller konto som användaren inte har giltig åtkomst till.
         5. försök att störa annan användare, värd eller nätverk, inklusive och utan undantag genom överbelastning, "flooding", mailbombning eller "crashing".
         6. utskick av oönskade e-mail, inklusive marknadsföring och/eller reklam för produkter och tjänster.
Överträdelser. Överträdelser mot system- eller nätverkssäkerheten kan leda till civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar. Webbplatsägaren kommer att utreda händelser som kan bero på sådana överträdelser och kan använda sig av, och samarbeta med, rättsliga myndigheter för att väcka åtal mot användare som är inblandade.
Allmänna bestämmelser. Användare får inte utnyttja sidan för att sända, distribuera, lagra eller förstöra material (a) i strid med tillämplig lag eller bestämmelse (b) så att upphovsrätt, patenträtt, varumärkesrätt, företagshemligheter eller annan immaterialrätt hotas för andra, eller (c) på ett sätt som är kränkande, oanständigt, hotfullt, grovt eller hatfullt.

5. Obehörig användning. Det är förbjudet att använda eller kontakta webbplatsen så att den avbryts eller skadas. Det gäller även dess innehåll eller säkerhetsåtgärder. Inga oönskade e-mail (spam) får skickas till eller via den här webbplatsen.

6. Inlämnat material. Om du kontaktar webbplatsen för att lämna synpunkter, idéer eller annat material, förbehåller vi oss rätten att betrakta allt sådant material som frivilligt inskickat av användare och som icke konfidentiellt och fri egendom.

7. Ansvar. Shen Yun Performing Arts förbehåller sig rätten att alltid bevaka webbplatsen.

8. Skadestånd. Vi respekterar andras upphovsrätt. Kontakta oss och ge fullständig information om du tror att något material på den här webbplatsen kränker upphovsrätten för tredje part så att vi kan besluta och informera om eventuell radering eller borttagning av länkar.

9. Internet och länkar. Shen Yun Performing Arts tar inget ansvar för säkerheten på webbplatsen eller för din kommunikation med webbplatsen på internet. Vi är på inga sätt ansvariga för webbplatser som länkar till den här webbplatsen, för webbplatser som den här webbplatsen är länkad till eller för material som skickas till den här webbplatsen med undantag för material från vår sponsor. Notera att regler och säkerhet hos länkade webbplatser kan skilja sig från vår och kontrollera dessa om du använder länkar till andra webbplatser.

10. Ansvarsfriskrivning. Den här webbplatsen är kostnadsfri och erbjuds SOM DEN ÄR, utan garantier. Shen Yun Performing Arts friskriver sig från uteblivna vinstmöjligheter, garantier om användning i specifika syften eller annan laglig användning. Vi bär inget ansvar för läglighet i tiden, riktighet, brist på tillgänglighet, virus eller andra defekter på webbplatsen eller i innehållet. Under inga omständigheter tar vi ansvar för skador hos användare eller i deras datasystem eller av annat slag, oavsett om vi fått information om risken för sådana skador och utan hänsyn till vårdslöshet.

11. Lag och rätt i New York. Shen Yun Performing Arts har sitt säte i New York. Webbplatsen och bestämmelserna är i enlighet med lag och rätt i staten New York och USA, oberoende av var användarna finns. Eventuella anspråk och krav måste ställas i en domstol i staten New York.

12. Länk med webbadress. Shen Yun Performing Arts bär inte ansvar för material där den här webbadressen finns med.

13. Revision. Shen Yun Performing Arts förbehåller sig rätten att revidera och uppdatera dessa bestämmelser när som helst. De nya och reviderade bestämmelserna träder i kraft från och med det datum då de skickas in.

14. Samtycke. Användning av den här webbplatsen ska ske i enlighet med dessa villkor och bestämmelser, som du som användare godkänner genom att kontakta och använda webbplatsen. Detta gäller all användning och alla resultat som följer.
 
Varning:
ALL ANVÄNDNING AV WEBBPLATSERNA DIVINEPERFORMINGARTS.ORG, DIVINEARTS.ORG, ELLER SHENYUNPERFORMINGARTS.ORG SOM STÅR I STRID MED DESSA BESTÄMMELSER BETRAKTAS SOM INTRÅNG OCH/ELLER BROTT MOT WEBBPLATSENS SPONSOR OCH KAN LEDA TILL RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER MOT DIG.