Integritetspolicy

Shen Yun Performing Arts har antagit denna integritetspolicy med syfte att, för besökarna av webbsidan ShenYunPerformingArts.org, kunna redogöra för hur personlig information som skickas till sidan samlas in, lagras och nyttjas.

1. Insamling av information. Vissa applikationer på den här webbsidan kan kräva av användarna att de registrerar sig eller lämnar personlig information. Sådan personlig information lämnas inte ut eller säljs till tredje part. För att bättre förstå behoven hos besökarna av vår webbsida efterfrågas ibland också demografisk information. Att lämna sådan information är frivilligt och om man väljer att inte lämna informationen går det ändå bra att nyttja applikationerna. Om vi efterfrågar demografisk information kommer denna information om dig som individ inte att vidarebefordras till någon annan. Om vi lämnar vidare demografisk information till tredje part kommer endast sammanfattande information att lämnas.

2. IP-adresser. IP-adresser används av din dator varje gång du är uppkopplad mot internet. Din IP-adress är ett nummer som används av datorer i nätverket för att identifiera din dator. IP-adresser samlas automatiskt in av vår webbserver som en del av demografisk data och profildata som kallas ”trafikdata” så att data (såsom vilka webbsidor du vill gå in på) kan skickas till dig. Shen Yun Performing Arts kommer inte att använda din IP-adress för att försöka erhålla din personliga information.

3. Systeminformation. Den systeminformation vi samlar in som en del av ”trafikdata” inkluderar tid, vilken typ av webbläsare som används, operativsystem/plattform, och CPU-hastighet. Informationen skickas automatiskt av din webbläsare när du är uppkopplad mot en webbsida. Den här informationen används av Shen Yun Performing Arts för att identifiera större demografiska trender och kan användas för att förbättra utformning och tekniska val på webbsidan. Du identifieras inte personligen i denna information.

4. Sändlistor för e-post. Om du anger din e-postadress kan Shen Yun Performing Arts då och då kontakta dig med specialerbjudanden, uppdaterad information och nya tjänster. I all e-post som skickas till dig av Shen Yun Performing Arts kan du välja att bli borttagen från sändlistan. Vissa applikationer på vår webbsida ger besökarna möjlighet att prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att lämna namn och adress till Shen Yun Performing Arts. Om du lämnar din e-postadress och ditt telefonnummer till Shen Yun Performing Arts kan Shen Yun Performing Arts, förutom att skicka vårt elektroniska nyhetsbrev till dig, komma att använda denna information för att göra dig uppmärksam på uppdaterad information och nya tjänster. Om du vill bli borttagen från sändlistan kan du kontakta Shen Yun Performing Arts direkt.

5. Säkerhet. Information som samlas in av Shen Yun Performing Arts lagras under säkra förhållanden och är inte tillgänglig för allmänheten. Alla våra anställda och entreprenörer är skyldiga att upprätthålla din integritet och säkerhet och är medvetna om vår policy för integritet och säkerhet. Dessvärre kan inga överföringar på internet garanteras vara till 100 procent säkra. Vi strävar efter att skydda din personliga information inom våra system, men Shen Yun Performing Arts kan inte garantera eller ansvara för säkerheten avseende någon information som skickas till oss, och du gör detta på egen risk.

6. Länkar. Vår webbsida innehåller länkar till andra webbsidor. Vi har inte kontroll över integritetspolicyn på dessa sidor. Så fort du lämnar våra servrar (du kan undersöka var du är genom att kontrollera adressen i adressfältet i din webbläsare) kontrolleras nyttjandet av den information du lämnar av integritetspolicyn hos den operatör du besöker. Denna policy kan skilja sig från vår. Om du inte kan hitta integritetspolicyn på någon av dessa webbsidor via en länk från hemsidan kan du kontakta den ansvarige för den webbsidan för mer information. Shen Yun Performing Arts är inte ansvarigt för hur datasäkerheten hanteras eller för innehållet på andra webbsidor än ShenYunPerformingArts.org.

7. Barn. Vi efterfrågar inte personlig information från barn.

8. Ändring av integritetspolicyn. Shen Yun Performing Arts förbehåller sig rätten att ändra eller uppdatera denna integritetspolicy så att den speglar alla eventuella förändringar. Denna integritetspolicy ersätter alla tidigare publicerade integritetspolicys. Vår integritetspolicy granskas och revideras regelbundet för att säkerställa att vi fortsätter sätta våra besökares intressen i första rummet.