Om oss >

  Utmaningar vi möter

Kommer världen tillåta att det kinesiska kommunistpartiet dikterar konsten?

Shen Yun Performing Arts, med säte i New York, etablerades av Falun Dafa-utövare 2006. Missionen är att genom scenkonst återuppliva den kinesiska kulturens essens, vilken traditionellt anses vara en gudomligt inspirerad civilisation. Eftersom KKP officiellt är en ateistisk regim är den rädd för yttrandefriheten som Shen Yun åtnjuter i väst.

År 1999 inledde det kinesiska kommunistpartiet (KKP) en förföljelsekampanj mot Falun Dafa, en meditationsutövning baserad på principerna sanning, godhet och tålamod (se Vad är Falun Dafa?). Medan Falun Dafa-utövare i Kina fortsätter att utsättas för fasansfulla övergrepp har partiet utvidgat sin förföljelse även utanför Kina. Detta inkluderar trakasserier mot Shen Yun, vilka vi kommer att gå genom i denna artikel.

Vad är KKP:s syften med att trakassera Falun Dafa-utövare utanför Kina? Det främsta syftet är att hindra dem från att avslöja förföljelsens tragiska verklighet för omvärlden, men det är inte den enda orsaken. Partiet försöker också att infiltrera det västerländska samhället och manipulera det internationella samfundets åsikter om Falun Dafa. KKP använder huvudsakligen följande kanaler:

 • ”Vi hoppas att alla här följer ambassadens instruktioner”, sade den kinesiska ambassadören i Kanada, Mei Ping, till representanter för studentföreningar.
  KINESISKA STUDENTFÖRENINGAR:Kinesiska studentföreningar vid universitet runtom i världen står under direkt kontroll av kinesiska ambassader och konsulat samt erhåller finansiellt stöd från dem. Representanter för dessa studentföreningar agerar som språkrör för ambassaderna och utför till och från uppdrag, till exempel desinformationskampanjer, på order av KKP.
 • Den kinesiska generalkonsuln i New York på en lokal företagarträff.
  KINESISKA FÖRETAGARFÖRENINGAR:Lockade av utsikter om ekonomiska förmåner har en del kinesiska företagarföreningar i väst fallit under kinesiska ambassaders kontroll och utför diverse handlingar å kommunistregimens vägnar. Ett typiskt exempel var en serie av hatbrott mot Falun Dafa-utövare som ägde rum i Flushing, New York under 2008; vid ett tillfälle var den kinesiska generalkonsuln personligen på plats för att framkalla hat och styra människor till att trakassera andra, vilket ledde till fysiska attacker mot lokalinvånare som utövar Falun Dafa.
 • Från syndabock till propagandaverktyg: Under kulturrevolutionen betecknades Konfucius annars av KKP som ”Bastard Nummer Ett”.
  KONFUCIUSINSTITUT:Konfuciusinstituten är en av KKP:s främsta propagandainitiativ utanför Kina. Regimen driver för närvarande över 300 institut i 93 länder och planerar att ha etablerat 1 000 institut år 2020. Konfuciusinstituten är officiellt anslutna till det kinesiska kommunistpartiet, men hävdar att de är platser för studier och kulturutbyten. I själva verket är de en viktig del av regimens ansiktslyftning. Inom dessa institutioner i västvärlden är det KKP som bestämmer vad som ska läras ut och inte. Dessa skolor har visat sig vara en ideologisk plattform för att indoktrinera studenter med partiets version av historia, kultur och aktuella frågor – samtidigt som de undviker att nämna människorättsbrott, massakrer och etniska rensningar.

I. KKP:s systematiska försök att sabotera Shen Yun

Sedan starten av Shen Yun har ensemblen fått övervinna störningar från KKP. Partiet har ändrat sina sabotagestrategier varje år:

Första året

När det nystartade Shen Yun var inne på sitt allra första år skickade KKP ut ett 60-tal artistensembler för att konkurrera med Shen Yun runt om i världen. Detta var ett försök att omöjliggöra för Shen Yun att överleva ekonomiskt. Dock, när Shen Yuns publik kom i direkt kontakt med autentisk kinesisk kultur växte Shen Yuns popularitet och anseende snabbt.

Andra året

Under Shen Yuns andra turné krävde KKP att Kinas artistensembler deltog i kampanjen att tävla mot Shen Yun. Vem som helst som kunde uppträda fick tillåtelse att resa utomlands. Huvudsyftet var att sänka Shen Yun. Ofta var de konkurrerande showerna uppsatta nära Shen Yuns teater, under exakt samma datum. Återigen var resultatet många misslyckade försök och ett slöseri med nationella resurser.

Tredje året

I samband med Shen Yuns tredje världsturné sände KKP inte bara ut många egna ensembler. De beordrade också sina ambassader och konsulat runt om i världen att sätta press på aktuella teatrar. Dess företrädare ringde, skrev till och besökte teatrar i USA, Asien och Europa med uppmaningen att inte teckna avtal med Shen Yun eller att upphäva befintliga avtal. De gick så långt att de hotade med att det aktuella landets politiska och ekonomiska förbindelser med Kina skulle drabbas – om inte teaterchefen samtyckte. I fria länder blev detta oftast sett som ett skämt. Kontrakt har nästan aldrig upphävts och denna strategi misslyckades också.

Fjärde året

Under Shen Yuns fjärde år försökte KKP en ny taktik och organiserade människor att uppträda som Falun Dafa-utövare. Dessa människor skickade brev med vimsigt och meningslöst innehåll till teatrar – syftet var att ge ett negativt intryck av Shen Yun och Falun Dafa. Vid det här laget visste emellertid teatrarna, som redan hade arbetat med Shen Yun i flera år, exakt vad Shen Yun och Falun Dafa var för något. Resultatet? Teatrarna fick istället ett sämre intryck av KKP. Shen Yuns föreställningar fortsatte som vanligt.

Femte året

Efter att ha sett sina tidigare taktiker misslyckas sjönk KKP ännu lägre under Shen Yuns femte turné. Shen Yuns turnéfordon skadades. I ett fall gjordes ett snitt i framdäcket på en buss, på ett sådant sätt att det inte omedelbart skulle tömmas utan istället skulle explodera under högt tryck på motorvägen. Lyckligtvis upptäcktes detta vid en inspektion. Förutom tillfällig irritation har inga allvarliga problem uppstått på grund av sådana metoder.

Trots uppvisningen av dessa olika taktiker har KKP inte kunnat stoppa föreställningarna. Shen Yun turnerar nu runt om i världen med framträdanden i över hundra städer varje år. De flesta showerna är utsålda. Vi får höra att Shen Yun har skapat sensation och har blivit den senaste trenden. Efter att ha läst den här artikeln kommer kanske många fler människor att vilja se en Shen Yun-föreställning – och ta reda på varför en av de förmodat mäktigaste regeringarna i världen är så rädd för en ensemble inom scenkonst.

II. Manipulation av kinesiska studenter för att lura icke-kinesiska artister

Shen Yun växer naturligt i takt med att efterfrågan på föreställningarna ökar.  Shen Yun är ständigt på gång att rekrytera nya artister.

För att försöka störa Shen Yuns tillväxt har kinesiska ambassader och konsulat hållit specifika möten med kinesiska studentföreningar i USA och i andra länder. Under dessa möten får kinesiska utlandsstudenter preparerade dokument med desinformation om Falun Dafa och om Shen Yun. Gentemot dessa unga studenter använder den kommunistiska regimens representanter följande strategi: ”Vi representerar vårt fosterland, så vi tar hand om dig och berättar dessa saker för ditt eget bästa. Du kan också hjälpa vårt land mot dem som försöker att skämma ut oss.”

På detta sätt ingjuter de inte bara lögner och hat ibland kinesiska studenter, utan drar också nytta av studenternas patriotism för att sprida osanningar i västvärlden. De försöker att lura duktiga icke-kinesiska artister, vilket kan få dem att utveckla missuppfattningar och negativa åsikter om Shen Yun. Detta orsakar ibland hinder för dessa begåvade studenter att ta ställning för Shen Yun, och de kan därmed gå miste om stora möjligheter.

III. De som blir vilseledda är de verkliga offren

Över 200 000 kineser studerar utomlands.
Innan de reste utomlands blev de i Kina ingjutna med partiets hat mot Falun Dafa genom statliga medier, statliga utbildningar och i personliga möten med tjänstemän. Väl utomlands sprider många av dessa elever medvetet eller omedvetet fabricerade påhitt, ofta är de inte ens medvetna om hur de manipulerats till att tro på vad de gör.

Efter att ha hört sina kinesiska klasskamrater upprepa förtalet blir många andra studenter lätt lurade. Om de saknar ekonomiska möjligheter att gå på en Shen Yun-föreställning är det ännu svårare för dem att ta reda på vad Shen Yun egentligen är. Så de tror ofta blint på osanningarna.

Shen Yuns utveckling kan skapa så många möjligheter för dessa begåvade elever att visa sina talanger på den internationella scenen och samtidigt hjälpa dem att få ekonomisk trygghet. Särskilt under den nuvarande lågkonjunkturen, när fler och fler underhållningsföretag går i konkurs, kan det vara en stor möjlighet att arbeta för Shen Yun. Men tyvärr bedras icke-kinesiska studenter av Kinas kommunistiska parti – och de vet inte ens om det.

IV. Vad är Falun Dafa?

Sanning Godhet Tålamod

I såväl Kina som i västvärlden  har konstnärer genom historien införlivat andlighet i sitt arbete. Shen Yuns artister följer denna tradition. De hämtar inspiration från den andliga disciplinen Falun Dafa.

Falun Dafa, eller Falun Gong som det också kallas, är en metod för självkultivering, i vilket uråldriga kinesiska läror förenas med meditationsövningar. Den huvudsakliga texten Zhuan Falun är skriven av Falun Dafas grundare Li Hongzhi. Utövarna undervisas att leva enligt tre grundläggande principer: Sanning (Zhen 真), Godhet (Shan 善), Tålamod (Ren 忍).

Att utöva Falun Dafa är mer än bara meditation; det är ett själsligt tillstånd i vilket man hela tiden försöker att förbättra sig själv och tänka på andra före sig själv. För många av artisterna i Shen Yun har dessa egenskaper slagit rot, och det visar sig naturligt i deras artistiska uttryck.
Vill du lära dig mer om Falun Dafa och varför det är en sådan viktig del av Shen Yun, fortsätt att läsa.

En uråldrig metod återupptäcks

Falun Dafa har gått i arv under tusentals år.  Den var tidigare hemlighållen och fördes vidare från en mästare till en lärjunge i många generationer. 1992 introducerades den till allmänheten, när grundaren Li Hongzhi gav sina första föreläsningar i sin hemstad Changchun i nordöstra Kina.

De följande två åren reste han runt hela Kina (och senare till Frankrike och Sverige) och gav niodagars seminarier, fler än 50 gånger. Intresset för läran fortsatte under några år att skjuta i höjden. Detta genom att ryktet spreds, mun till mun, om den goda inverkan Falun Dafa har på moral och hälsa. Kinas statliga idrottsbyrå uppskattade att över 70 miljoner människor utövade Falun Dafa.

 

Förföljelse

Den 20 juli 1999 greps tusentals utövare och förföljelsen blev officiell.   Nu följde en tid med massarresteringar och konfiskering av Falun Gong-relaterat material. Samtidigt inleddes en landsomfattande propagandakampanj.

Hur kunde en sådan förföljelse komma till stånd? Den dåvarande ledaren för det kinesiska kommunistpartiet, Jiang Zemin, kände sig hotad av det stora antalet utövare. Falun Gong-utövare ansåg inte att deras utövning stod i konflikt med regimen, men Jiang såg dem som ett hot. MER >

Till vänster: Utövare på Himmelska fridens torg slås ned av civilklädda poliser och dras in i en polisvan.

Mod och övertygelse

Partiets försök att utrota Falun Dafa med våld har visat sig fruktlösa.  
Utövare i Kina svarar fredligt på förföljelsen. De håller upp plakat på Himmelska fridens torg, smugglar ut brev från tvångsarbetsläger och skjuter in flygblad under ytterdörrar på natten. De utsätter sig för stora risker när de avslöjar lögnerna och berättar sanningen om den förföljelse som dessa oskyldiga människor möter.

Till vänster: Utövare håller upp en banderoll på Himmelska fridens torg. De kinesiska tecknen betyder: ”Sanning, Godhet, Tålamod”.

Med inspiration tar Shen Yun dessa berättelser till världens scener och skildrar dem genom sånger och dansdramer. Det har visat sig att detta mod, och budskap om hopp, berör Shen Yuns artister och publik lika mycket.  (Discover more: Shen Yun's 2011 dance “No Regret”)