Om oss >

    Konst & andlighet

dunhuang art

Att uppnå ett högre rike

Var hittar artisten inspiration?
Hur tänds inspirationens gnista?

Oavsett ålder och yrke strävar vi efter att dricka ur begåvningens svårfunna källa, i hopp om att släcka kreativitetens törst. Somliga tror att inspirationen kommer från lagrade kunskaper, eller att forntida visdom finns i vårt innersta väsen och väntar på att frigöras. Kanske behöver vi söka någon annanstans i vår jakt efter en renare och än mer storartad källa.

michelangelo art

Att inspireras av det gudomliga

Genom historien  har nästan alla kulturer riktat blicken mot det gudomliga för att låta sig inspireras. Konsten syftade till att muntra upp och sprida glädje till alla som skapade och upplevde den. Är det den principen som driver Shen Yuns artister och deras konst?

När vi stannar till och betraktar det Sixtinska kapellet, kan vi känna sambandet mellan konst och andlighet stråla ned från det mäktiga takets högsta punkt där Gud sträcker sig mot Adams hand.

En förlorad tradition får nytt liv: Shen Yun

I dag följer Shen Yuns artister denna ädla tradition—dansare, musiker, koreografer, kompositörer och hela teamet. Det är denna andliga förbindelse som driver en strävan efter perfektion och utgör hjärtat bakom dansarens rörelser och musikerns toner. Det är därför publiken kan känna att det är något unikt med Shen Yun. Inspirationskällan har sina rötter i traditionell kinesisk kultur. Det är den andliga disciplinen känd som Falun Dafa.