Folkdräkter

Folkdräkter

De kinesiska folkdräkterna är lika skiftande som den kinesiska kulturen i sig, med stora skillnader baserat på region och etnicitet. De 55 etniska minoriteterna runtom i Kina uppvisar en mångfald av stilar och ett omfattande spektra av färger. Historiskt sett medförde landets vidsträckthet, tillsammans med de stora klimatiska och geografiska kontrasterna att de olika grupperna utvecklade mycket skiftande former av dräkter och utsmyckningar.

Varje folkgrupps dräkter är en visuell presentation av dess traditionella kultur och uttrycker en form av harmonisering med naturen. Männens dräkter tenderar generellt att vara enklare och perfekta för allt från fysiskt arbete till en danskväll på byn. Kvinnornas dräkter och utsmyckningar är i regel mer genomarbetade och livfullt färgade.

Shen Yun framför danser med stora etniska skiftningar. Med sina autentiska och färgrika folkdräkter tar Shen Yun med publiken på en insiktsfull resa över Kinas vida slätter.

Läs mer...